Coach Caroline

Begeleiding

Begeleiding is hulp bij dagelijkse activiteiten die iemand door een beperking niet alleen (meer) kan. Het doel van de begeleiding is bevordering, behoud en compensatie van de zelfredzaamheid, om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren.

Het kan bijvoorbeeld gaan om het organiseren van praktische zaken in het leven, zoals het vasthouden van de dagelijkse routine, de zelfzorg, het inzicht houden in de persoonlijke financiën en het helpen bijhouden van de post. Mijn ervaring betreft vooral woonbegeleiding voor cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld en (beginnende) dementie.

Als je een PGB hebt (Persoons Gebonden Budget), dan is het mogelijk mij in te huren met je budget.

Natuurlijk bestaat altijd de mogelijkheid mij op persoonlijke basis in te huren, maar dan moet je het dus zelf betalen.

Lees hierover verder in mijn advertentie op de Nationale Hulpgids www.nationalehulpgids.nl/profiel/hulp/id/48091