Coach Caroline

Budgetcoaching

Een budgetcoach helpt bij het op orde krijgen van het huishoudbudget. Omdat financiële problemen veel spanningen opleveren, waardoor er fysieke en sociale problemen ontstaan, is hulp van een budgetcoach heel praktisch.

Een budgetcoach zal je niet zeggen wat je wel of niet moet doen. Je bent zelf degene die keuzes maakt en bepaalt hoe je wilt leven. Maar een budgetcoach stelt samen met jou een begroting op, bekijkt of je gebruik maakt van regelingen waar je een beroep op kunt doen, en geeft handvatten om rond te komen. Door samen te kijken welke keuzes je hebt, word je geholpen een beter overzicht te krijgen, en grip te krijgen op je geld.

Er worden daarbij een aantal stappen doorlopen. Al vóór het eerste gesprek wordt van je gevraagd (zo goed mogelijk) een budgetmaandoverzicht te maken. Daarbij probeer je al je inkomsten en uitgaven onder elkaar te zetten. Dit overzicht wordt samen doorgelopen en waar nodig aangevuld. Als uit het overzicht blijkt dat er meer uit gaat dan erin komt, is het noodzakelijk keuzes te gaan maken.

Omdat niet elke maand hetzelfde is, is het overzichtelijk als er ook een jaarbegroting wordt opgesteld. Het belang van reserveren wordt daarmee duidelijker. Ook kan samen worden bekeken welke (spaar)doelen je wilt bereiken, en hoe je daar naartoe kunt werken. Er is op deze wijze sprake van het maken van een financiële planning. Als je dit onder de knie hebt, is er heel veel mogelijk, zelfs met weinig inkomen.

Indien nodig, zal er ook aandacht worden besteed aan het overzichtelijk opbergen van je papieren. En je krijgt tips om te besparen, je post op te ruimen, schulden te voorkomen, spaardoelen te bereiken, etcetera.