Coach Caroline

Hulp bij administratie

Het kan voor ouderen, maar ook voor personen met psychische problemen of een verstandelijke beperking, lastig zijn de financiële boekhouding (nog) bij te houden. Zeker met de enorme hoeveelheid post en nota’s die binnenkomen, en de toenemende eigen bijdragen, is het niet makkelijk meer om overzicht te houden.

Hoe fijn is het dan, om eens per maand een hulp te hebben bij je administratie. Een vertrouwenspersoon die meekijkt naar de bankafschriften, helpt bij het op tijd voldoen van je nota’s, en je ondersteunt bij het invullen van allerlei paperassen.

Het is niet altijd mogelijk, of wenselijk, dat kinderen of andere familieleden deze taak op zich nemen. Het kan daarom een goed alternatief zijn hiervoor een professionele hulp in te huren. 

Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft wordt afgesproken dat aangewezen naasten op verzoek inzage krijgen in alle ins-en-outs van de administratie. Dit geeft een gevoel van veiligheid bij de betrokken partijen. Op deze wijze is een goede samenwerking mogelijk. Voordat deze vorm van hulp wordt gestart, zal eerst een persoonlijk gesprek plaatsvinden, en worden de afspraken contractueel vastgelegd. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.